Consultaties

Gelieve ons eerst telefonisch te contacteren en NIET ONLINE een afspraak te maken bij COVID-gerelateerde klachten.

 

Gelieve alleen of met 1 begeleider (die niet ziek is) op consultatie te komen.
Gelieve een mondmasker te dragen tijdens uw doktersbezoek.

 

Consultaties:

Wij zijn er elke werkdag na afspraak. Ook tijdens de zomervakantie blijven wij continu bereikbaar. Wij doen ons uiterste best om ons aan het afspraakuur te houden, en hopen op uw begrip te rekenen indien het even uitloopt.  Hebt u meerdere problemen, of moet er een speciaal onderzoek gebeuren, vraag dan op voorhand wat extra tijd te voorzien. Dit maakt het makkelijker de agenda te respecteren.

Afspraken kunnen telefonisch aangevraagd worden via 09 225 30 45 of online via onze website of de Mobile App "MijnOnlineAgenda". 

Vanaf heden zijn wij tijdens de middagpauze (12u30 tot 13u30) enkel bereikbaar voor dringende zaken.

Gezien de drukte en afwezigheid van een collega in onze praktijk zijn wij genoodzaakt een tijdelijke patiëntenstop in te voeren. 

 

Huisbezoeken:

Bent u te ziek of is het onmogelijk voor u om naar de praktijk te komen, dan kan u een huisbezoek aanvragen. Gelieve dit steeds voor 10u te doen, zodat wij onze agenda kunnen schikken. Het is niet mogelijk om een uur te zeggen waarop de dokter langskomt.
Wij stellen ons evenwel zeer beschikbaar op dankzij onze afspraakuren, en vragen u dan ook uitdrukkelijk om enkel een huisbezoek te vragen indien het niet anders kan. Een onterecht huisbezoek vraagt veel tijd, waardoor andere mensen (die het misschien echt nodig hebben) langer moeten wachten.

Huisbezoeken kunnen ENKEL telefonisch aangevraagd worden via 09 225 30 45.


Uurrooster vanaf oktober 2021

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Voormiddag

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele  
Dr. Debruyne
Dr. De Cang

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele 
Dr. De Cang
Dr. Hanssens 

NA AFSRPAAK

Dr. Debruyne
Dr. Hanssens
NA AFSPRAAK

Dr. De Cang
Dr. Hanssens 
NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele
Dr. Debruyne
Dr. Kindt
Namiddag

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele
Dr. Debruyne
Dr. Kindt

NA AFSPRAAK

Dr. De Cang
Dr. Debruyne
Dr. Hanssens

NA AFSPRAAK

Dr. De Cang
Dr. Debruyne
Dr. Kindt

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele  
Dr. Hanssens
Dr. Kindt

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele
Dr. Hanssens
Dr. Kindt

Avond 

NA AFSPRAAK

Dr. Debruyne
Dr. Kindt

NA AFSPRAAK

Dr. Debruyne
Dr. De Cang

NA AFSPRAAK

Dr. De Cang 
Dr. Kindt

NA AFSPRAAK

Dr. Van de Wiele
Dr. Hanssens

NA AFSPRAAK

Afwisselend