Coronavirus


Patiënten met klachten van de bovenste luchtwegen worden op een apart spreekuur gezien. Wij vragen om bij KOORTS, HOESTEN, NIEZEN, KEELPIJN, ADEMHALINGSKLACHTEN, VERKOUDHEID, SPIERPIJN, HOOFDPIJN, VERMOEIDHEID, GEUR- EN SMAAKVERLIES, WATERIGE DIARREE,... ons TELEFONISCH te contacteren en NIET ONLINE uw afspraak te maken.