Opvragen van medische verslagen en medicatievoorschriften

Cozo
Sinds de nieuwe GDPR wetgeving is het niet meer toegelaten onderzoeksresultaten en medische informatie door te sturen via
e-mail. U kan wel steeds een kopie van uw resultaten ophalen aan het secretariaat of bekijken via het COZO-patiëntenportaal.

Als patiënt heeft u inzage in een deel van uw medisch dossier. Klik hier om te ontdekken hoe u toegang krijgt tot het COZO patiëntenportaal.

GDPR wetgeving in de praktijk

 

Uw medicatievoorschrift via Helena Care
Helena is een beveiligde omgeving voor al uw medische documenten en medicatievoorschriften. Aanmelden kan via itsme® of eID. Vervolgens kan u uw medische documenten in Helena raadplegen. Als u een nieuw document krijgt, is het 6 maanden beschikbaar.

 

Elektronisch medicatievoorschrift
Vanaf 15 september hoeft u uw medicatievoorschrift niet meer op te halen bij uw huisarts. U gaat dus zonder papieren voorschrift naar de apotheker, die online kan bekijken wat de arts heeft voorgeschreven. Voorwaarde is wel dat uw identiteitskaart wordt ingelezen bij de apotheker.